Advertisement

25 Feb 2024
ކުޅިވަރު
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

ލީގުގެ ވަރުގަދަ އޮއިގައި ސިޓީ އާއި އާސެނަލް ވެސް އޮތީ ގަދަކޮށް

އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އާއި އާސެނަލް ވެސް އެ ދެ ޓީމުން ކުޅުނު މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށް 3 ޕޮއިންޓު ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. ދެ ޓީމުން ވެސް އޮތީ ލީގު ރޭހުގައި ދުލެއް ނުދީ ކުރިޔަށް ދިއުމުގެ ވަރުގަދަ އަޒުމުގައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއިން 1-0 އިން ބޯންމައުތު ބަލިކުރިފަހުން، އެ ރޭ ދަންވަރު އާސެނަލް ވަނީ 4-1 އިން ނިއުކާސްލް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފައެވެ. މި މޮޅާއެކު ލިބުނު 3 ޕޮއިންޓުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ވަނީ ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލާ 1 ޕޮއިންޓު ކައިރިޔަށް ޖެހިލާފައެވެ. އަދި އާސެނަލް އޮތީ ލިވަޕޫލަށް ވުރެން 2 ޕޮއިންޓު މަދުން ލީގުގެ ތިންވަނައިގައެވެ

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއިން ބޯންމައުތު ކޮޅަށް ޖެހި ހަމައެކަނި ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ މިހާރު ރަގަޅު ފޯމެއްގައި ކުޅެމުން އަންނަ ފިލް ފޯޑެންއެވެ. މިއީ މި އަހަރު ފެށުނުފަހުން ގޯލާއި ބީރަށްޓެހި އާލިން ހާލަންޑު ޖެހި ބާރު ޝޮޓެއް، ބޯންމައުތު ކީޕަރު މަތަކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފޯޑަން ކާމިޔާބު ކުރި ގޯލެކެވެ. މުޅި މެޗުގައި ވެސް ފޯޑަން ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. މެޗަށްފަހު ގާޑިއޯލާ ވަނީ އޭނާގެ ކުރިއެރުމާއި މޮޅު ހުނަރު ފާހަގަކޮށް، އެކަމަށް ތައުރީފު ވެސް ކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ނިއުކާސްލްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އާސެނަލް ފެނުނީ ނުހިފެހެއްޓޭވަރުގެ ޓީމެއްހާ ވަރުގަދަކޮށެވެ. އެއީ މި މެޗުގައި ނޫނަސް، މި އަހަރު ފެށުނު ފަހުން އެ ޓީމުން ދައްކަމުން އަންނަ ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެކެވެ

ނިއުކާސްލްގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަތް ގޯލަކާއެކު އާސެނަލްއަށް ލީޑު ލިބިފައިވަނިކޮށް، ކައި ހަވަޓްސް އެޓީމަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ މެޗުގެ 24 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. އާސެނަލްގެ ތިން ވަނަ ގޯލާއި ހަތަރު ވަނަ ގޯލު ކާމިޔާބުކުރީ ދެވަނަ ހާފުގައި ބުކަޔޯ ސަކާއާއި ޖަކުބް ކިވިއޯއެވެ

މި ނަތީޖާއާއެކު އާސެނަލް މިވަނީ ޕްރިމިއަ ލީގުގެ ރެކޯޑެއް ވެސް މުގުރާލާފައެވެ. އެއީ ޖެހިޖެހިގެން 7 ހާފުގައި 2 ގޯލު ނުވަތަ އެއަށްވުރެން ގިނަ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ރެކޯޑެކެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
16 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ލަކުޑި ދެގޮނޑީގެ އެހީގައި ބަލިމީހުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން ހިނގާ ހިއްވަރު ގަދަ ޑޮކްޓަރެއް!
އުމުރުން އެންމެ 4 އަހަރުގައި މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ލީގެ ދެފައި ބުރިވެ މުޅި އުމުރަށް ނުކުޅެދޭ މީހަކަށް އޭނާ ވިއެވެ. 1983 ވަނަ އަހަރު ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑާއި ހަމައިން ދެފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހުމުން ތާއަބަދަށް އޭނާއަށް ދެފައިމައްޗަށް ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅުމުން މަހުރޫމްވާން ޖެހުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދެއަތުން ދެ ލަކުޑި ގޮނޑީގައި ހިފައިގެން އޭނާ ހިނގަން ދަސްކުރީ އުމުރުން 8 އަހަރުގައެެވެ.
16 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
މާދަމާ އޮފީހަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި އެނގޭތަ!
މިގޮތުން މިއަހަރުވެސް، ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވަސްތަކާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. މިބަދަލާއި އެއްގޮތަށް ކުންފުނިތަކާއި ބައެއް އަމިއްލަ އޮފީސްތަކުންވެސް އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތުގެ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނެއެވެ.
16 Apr 2024
ޚަބަރު
އިންތިހާބަށް ހަތަރު ދުވަހަށް ވެފައި އޮއްވައި ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލް ރައީސް ތަސްދީޤުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިބިލް ތަސްދީޤުކުރައްވައި މިއަދު ގެޒެޓްކުރެއްވުމާއި އެކު އެބިލް ޤާނޫނަކަށް ވެގެން ދިޔައީއެވެ. އަދި އެޤާނޫނަށް މިއަދުންފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފެށޭނެއެވެ.
16 Apr 2024
ޚަބަރު
އެންޓިކެމްޕެއިންތަކާއި ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ޚާއްސަ ނަމްބަރެއް!
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވީ، އެންޓިކެމްޕެއިންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވާ ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ އެތަނެއްގެ މައުލޫމާތާއި އެކު، 7962129 މިނަމްބަރަށް ވަޓްސްއަޕް މެދުވެރިކޮށް ހުށައެޅުއްވުމަށް އެދޭކަމަށެވެ.