Advertisement

ފޮޓޯ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން

24 Feb 2024
ކުޅިވަރު
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީގެ 'ފިޓް މޯލްޑިވްސް' އެޕްލިކޭޝަން އިފްތިތާހުކޮށްފި

ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ މުޖުތަމައަކަށް ބާރުއެޅުމަށް އެހީވުމަށް ފަރުމާކުރަމުންދާ 'ފިޓް މޯލްޑިވްސް' އެޕްލިކޭޝަން މިއަދު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ

މި އެޕްލިކޭޝަން އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވީ މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ދިވެހި ދައުލަތަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރެއްވި މަރިޔަމް ވަހީދާއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި، ކުޅިވަރުގެ އެކި ދާއިރާގެ ހިދުމަތްތެރިންގެ އިތުރުން، ފިޓްނަސް ސެންޓަރުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުންވެސް ބައިވެރިވިއެވެ.

'ފިޓް މޯލްޑިވްސް' އެޕްލިކޭޝަނަކީ ކުޅިވަރާއި ކަސްރަތުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކާއި ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ޤައުމީ ކުޅިވަރު އެސޯޝިއޭޝަންތަކަށް ޚާއްޞަ އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަންގައި ކެއުމުގެ ޕްލޭންތަކާއި، ކަސްރަތުގެ ތަފްސީލްތަކާއި، ފިޓްނަސް ސެންޓަރުތަކާއި، ޓްރެއިނަރުންގެ ތަފްސީލްތައް ވެސް ހުންނާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. މިގޮތުން ކުޅިވަރާއި ކަސްރަތުގެ ރަނގަޅު އާދަތާކާއި، ރަނގަޅު ގޮތްތަކާއި، ކަސްރަތު ތާވަލާއި، އެހެނިހެން އިލްމީ މައުލޫމާތުވެސް ހިމެނިފައިވާނެކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީ އިން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement

މި އެޕްލިކޭޝަން އަދި އެޕަލް ސްޓޯރުން ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ނަމަވެސް ވެބް ބްރައުޒާއިން http://fitmaldives.sports.gov.mv/ ޖެހުމުން ފިޓް މޯލްޑިވްސްގެ ވެބްސައިޓަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވެއެވެ. މި ވެބްސައިޓުގައިވާގޮތުން، ފިޓް މޯލްޑިވްސް އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗުކުރާނީ މާޗު 8 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
16 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ލަކުޑި ދެގޮނޑީގެ އެހީގައި ބަލިމީހުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން ހިނގާ ހިއްވަރު ގަދަ ޑޮކްޓަރެއް!
އުމުރުން އެންމެ 4 އަހަރުގައި މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ލީގެ ދެފައި ބުރިވެ މުޅި އުމުރަށް ނުކުޅެދޭ މީހަކަށް އޭނާ ވިއެވެ. 1983 ވަނަ އަހަރު ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑާއި ހަމައިން ދެފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހުމުން ތާއަބަދަށް އޭނާއަށް ދެފައިމައްޗަށް ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅުމުން މަހުރޫމްވާން ޖެހުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދެއަތުން ދެ ލަކުޑި ގޮނޑީގައި ހިފައިގެން އޭނާ ހިނގަން ދަސްކުރީ އުމުރުން 8 އަހަރުގައެެވެ.
16 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
މާދަމާ އޮފީހަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި އެނގޭތަ!
މިގޮތުން މިއަހަރުވެސް، ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވަސްތަކާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. މިބަދަލާއި އެއްގޮތަށް ކުންފުނިތަކާއި ބައެއް އަމިއްލަ އޮފީސްތަކުންވެސް އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތުގެ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނެއެވެ.
16 Apr 2024
ޚަބަރު
އިންތިހާބަށް ހަތަރު ދުވަހަށް ވެފައި އޮއްވައި ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލް ރައީސް ތަސްދީޤުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިބިލް ތަސްދީޤުކުރައްވައި މިއަދު ގެޒެޓްކުރެއްވުމާއި އެކު އެބިލް ޤާނޫނަކަށް ވެގެން ދިޔައީއެވެ. އަދި އެޤާނޫނަށް މިއަދުންފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފެށޭނެއެވެ.
16 Apr 2024
ޚަބަރު
އެންޓިކެމްޕެއިންތަކާއި ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ޚާއްސަ ނަމްބަރެއް!
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވީ، އެންޓިކެމްޕެއިންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވާ ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ އެތަނެއްގެ މައުލޫމާތާއި އެކު، 7962129 މިނަމްބަރަށް ވަޓްސްއަޕް މެދުވެރިކޮށް ހުށައެޅުއްވުމަށް އެދޭކަމަށެވެ.