Advertisement

ރަޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ނަވަލްނީ -- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ

16 Feb 2024
ދުނިޔެ
ޢަލީ ސުލައިމާން

ރަޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އެލެކްސީ ނަވަލްނީ މަރުވެއްޖެ

ރަޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު، އެލެކްސީ ނަވަލްނީ ޖަލު ބަންދުގައި ހުންނަވަނިކޮށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

ކްރެމްލިން އިން ވަނީ ނަވަލްނީ މަރުވެފައިވާ ކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އަދި ނަވަލްނީގެ މަރާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު، ރަޝިއާގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕޫޓިންއަށް އަރުވާފައިވާ ކަމުގައި، ކްރެމްލިންގެ ތަރުޖަމާނު ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޯވް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނަވަލްނީ ޖަލުގައި މަރުވެއްޖެކަމަށް ރަޝިއާގެ ރަސްމީ ފަރާތްތަކުން އިއުލާނު ކުރި އިރު އޭނާ ގެންދެވީ 19 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުންނެވެ.

Advertisement

ނަވަލްނީއަކީ ރަޝިއާގެ މިހާރުގެ ރައީ ލަޑިމިއާ ޕޫޓިންގެ ސަރުކާރާާއި ދެކޮޅަށް، ރަޝިއާގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑެތި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގެވި ލީޑަރެވެ. މީގެ ކުރިން އޭނާ މަރާލުމަށް ޒަހަރުވެސް ދީފައިވާ އިރު އެކަމުގައިވެސް ތުހުމަތުކުރެވިފައި ވަނީ، ރަޝިއާގެ ސަރުކާރަށެވެ.

ނަވަލްނީ މަރުވެއްޖެކަމަށް ރަޝިއާގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނުމާއި އެކު، ނަވަލްނީގެ މަރާއި މެދު ޔޫރަޕުގެ ޤައުމުތަކުގެ ވެރިިންނާއި ސިޔާސީ ލީޑަރުންވެސް ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ. ނަވަލްނީގެ މަރުގެ ޒިންމާ ރަޝިއާ ސަރުކާރުން އުފުލަން ޖެހޭނެ ކަމުގައިވެސް ޔޫރަޕްގެ ލީޑަރުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
16 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ލަކުޑި ދެގޮނޑީގެ އެހީގައި ބަލިމީހުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން ހިނގާ ހިއްވަރު ގަދަ ޑޮކްޓަރެއް!
އުމުރުން އެންމެ 4 އަހަރުގައި މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ލީގެ ދެފައި ބުރިވެ މުޅި އުމުރަށް ނުކުޅެދޭ މީހަކަށް އޭނާ ވިއެވެ. 1983 ވަނަ އަހަރު ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑާއި ހަމައިން ދެފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހުމުން ތާއަބަދަށް އޭނާއަށް ދެފައިމައްޗަށް ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅުމުން މަހުރޫމްވާން ޖެހުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދެއަތުން ދެ ލަކުޑި ގޮނޑީގައި ހިފައިގެން އޭނާ ހިނގަން ދަސްކުރީ އުމުރުން 8 އަހަރުގައެެވެ.
16 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
މާދަމާ އޮފީހަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި އެނގޭތަ!
މިގޮތުން މިއަހަރުވެސް، ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވަސްތަކާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. މިބަދަލާއި އެއްގޮތަށް ކުންފުނިތަކާއި ބައެއް އަމިއްލަ އޮފީސްތަކުންވެސް އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތުގެ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނެއެވެ.
16 Apr 2024
ޚަބަރު
އިންތިހާބަށް ހަތަރު ދުވަހަށް ވެފައި އޮއްވައި ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލް ރައީސް ތަސްދީޤުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިބިލް ތަސްދީޤުކުރައްވައި މިއަދު ގެޒެޓްކުރެއްވުމާއި އެކު އެބިލް ޤާނޫނަކަށް ވެގެން ދިޔައީއެވެ. އަދި އެޤާނޫނަށް މިއަދުންފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފެށޭނެއެވެ.
16 Apr 2024
ޚަބަރު
އެންޓިކެމްޕެއިންތަކާއި ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ޚާއްސަ ނަމްބަރެއް!
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވީ، އެންޓިކެމްޕެއިންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވާ ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ އެތަނެއްގެ މައުލޫމާތާއި އެކު، 7962129 މިނަމްބަރަށް ވަޓްސްއަޕް މެދުވެރިކޮށް ހުށައެޅުއްވުމަށް އެދޭކަމަށެވެ.