Advertisement

29 May 2023
ކުޅިވަރު

އެވަޓަން ސަލާމަތްވިއިރު އެސްޓަންވިލާ ކޮންފަރެންސް ލީގަށް

އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މި ސީޒަނުގެ ފަހު ދުވަހު ޑޮކޯރޭގެ ގޯލަކުން ބޯނެމައުތް ބަލިކޮށް އެވަޓަން ރެލިގޭޝަނުން ސަލާމަތްވެއްޖެއެވެ.  އަދި އެސްޓަން ވިލާ ޔޫއެފާ ކޮންފަރެންސް ލީގަށް ކޮލިފައިވީ، މި ސީޒަނުގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ބްރައިޓަން 2-1 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ބަލިކޮށްގެނެވެ.

 ސީޒަންގެ ފަހު މެޗަށް އައިއިރު، ސައުތެމްޕްޓަން ރެލިގޭޓް ވެފައިވީނަމަވެސް، އެވަޓަން، ލެސެސްޓާރ އަދި ލީޑްސް ޔުނަޓެޑަށް ރެލިގޭޝަނުން ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ބޮޑު ފުރުސަތެއް އޮތީ އެވަޓަންއަށެވެ. އެއީ، ސީޒަނުގެ ފަހު މެޗުގައި ބޯނެމައުތް ބަލިކޮށްފިނަމަ، އެހެން ނަތީޖާތައް ކޮންމެ ގޮތަކަށް ނިކުތަސް، އެވަޓަންއަށް ރެލިގޭޝަނުން ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުންނެވެ. އެވަޓަން އަކީ އަދި މިހާތަނަށް ޕްރިމިއަލީގުން ރެލިގޭޓްވެފައިވާ ކްލަބެއް ނޫނެވެ.

މި ސީޒަނުގައި އެވަޓަން ކާމިޔާބު ކުރި އެންމެ މުހިންމު ގޯލު، މެޗުގެ 57 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބު ކުރީ އަބްދުއްލައެ ޑޮކޯރޭ އެވެ. މި ސީޒަނުގެ އޭނާ އެވަޓަންއަށް 25 މެޗު ކުޅެދީފައިވެއެވެ.

Advertisement

އެސްޓަން ވިލާ އިން ޔޫއެފާ ކޮންފަރެންސް ލީގަށް ކޮލިފައިވުމަށް ބްރައިޓަން މެޗު ކޮންމެހެން ކާމިޔާބު ކުރުމަށް މަޖުބޫރެވެ. މި މެޗުގުގައި ގޯލެއް ޖަހާ ފުރަތަމަ ލީޑު ނެގީ ވެސް އެސްޓަން ވިލާ އިންނެވެ. އެއީ މެޗުގެ 8 ވަނަ މިނެޓުގައި ޑޮގްލަސް ލުއިޒް ކާމިޔާބުކުރި ގޯލަކުންނެވެ. އެ ޓީމުން ލީޑު ފުޅާ ކުރީ 26 ވަނަ މިނެޓުގައި ވޮޓްކިންސްގެ ގޯލަކުންނެވެ. ބްރައިޓަންގެ ހަމައެކަނި ގޯލު މެޗުގެ 38 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ އެ ޓީމުގެ ބެލްޖިއަމް ފޯވާޑް ޑެނިޒް އުންޑަވްއެވެ.

މި މެޗުން އެސްޓަން ވިލާ މޮޅު ނުވިނަމަ، ލީގުގެ 7 ވަނަ ލިބޭނީ ޓޮޓެންހަމް އަށެވެ. އަދި އޭރުން ޔޫއެފާ ކޮންފަރެންސް ލީގަށް ވެސް ކޮލިފައިވާނީ ޓޮޓެންހަމްއެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.