Advertisement

29 May 2023
ކުޅިވަރު
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

އެވަޓަން ސަލާމަތްވިއިރު އެސްޓަންވިލާ ކޮންފަރެންސް ލީގަށް

އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މި ސީޒަނުގެ ފަހު ދުވަހު ޑޮކޯރޭގެ ގޯލަކުން ބޯނެމައުތް ބަލިކޮށް އެވަޓަން ރެލިގޭޝަނުން ސަލާމަތްވެއްޖެއެވެ.  އަދި އެސްޓަން ވިލާ ޔޫއެފާ ކޮންފަރެންސް ލީގަށް ކޮލިފައިވީ، މި ސީޒަނުގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ބްރައިޓަން 2-1 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ބަލިކޮށްގެނެވެ.

 ސީޒަންގެ ފަހު މެޗަށް އައިއިރު، ސައުތެމްޕްޓަން ރެލިގޭޓް ވެފައިވީނަމަވެސް، އެވަޓަން، ލެސެސްޓާރ އަދި ލީޑްސް ޔުނަޓެޑަށް ރެލިގޭޝަނުން ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ބޮޑު ފުރުސަތެއް އޮތީ އެވަޓަންއަށެވެ. އެއީ، ސީޒަނުގެ ފަހު މެޗުގައި ބޯނެމައުތް ބަލިކޮށްފިނަމަ، އެހެން ނަތީޖާތައް ކޮންމެ ގޮތަކަށް ނިކުތަސް، އެވަޓަންއަށް ރެލިގޭޝަނުން ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުންނެވެ. އެވަޓަން އަކީ އަދި މިހާތަނަށް ޕްރިމިއަލީގުން ރެލިގޭޓްވެފައިވާ ކްލަބެއް ނޫނެވެ.

މި ސީޒަނުގައި އެވަޓަން ކާމިޔާބު ކުރި އެންމެ މުހިންމު ގޯލު، މެޗުގެ 57 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބު ކުރީ އަބްދުއްލައެ ޑޮކޯރޭ އެވެ. މި ސީޒަނުގެ އޭނާ އެވަޓަންއަށް 25 މެޗު ކުޅެދީފައިވެއެވެ.

Advertisement

އެސްޓަން ވިލާ އިން ޔޫއެފާ ކޮންފަރެންސް ލީގަށް ކޮލިފައިވުމަށް ބްރައިޓަން މެޗު ކޮންމެހެން ކާމިޔާބު ކުރުމަށް މަޖުބޫރެވެ. މި މެޗުގުގައި ގޯލެއް ޖަހާ ފުރަތަމަ ލީޑު ނެގީ ވެސް އެސްޓަން ވިލާ އިންނެވެ. އެއީ މެޗުގެ 8 ވަނަ މިނެޓުގައި ޑޮގްލަސް ލުއިޒް ކާމިޔާބުކުރި ގޯލަކުންނެވެ. އެ ޓީމުން ލީޑު ފުޅާ ކުރީ 26 ވަނަ މިނެޓުގައި ވޮޓްކިންސްގެ ގޯލަކުންނެވެ. ބްރައިޓަންގެ ހަމައެކަނި ގޯލު މެޗުގެ 38 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ އެ ޓީމުގެ ބެލްޖިއަމް ފޯވާޑް ޑެނިޒް އުންޑަވްއެވެ.

މި މެޗުން އެސްޓަން ވިލާ މޮޅު ނުވިނަމަ، ލީގުގެ 7 ވަނަ ލިބޭނީ ޓޮޓެންހަމް އަށެވެ. އަދި އޭރުން ޔޫއެފާ ކޮންފަރެންސް ލީގަށް ވެސް ކޮލިފައިވާނީ ޓޮޓެންހަމްއެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.