Advertisement

ލޯފަރސް ލޮޖް ---

18 May 2023
ޚަބަރު
ޢަލީ ސުލައިމާން

ނިއުޒިލެންޑްގެ ހޮސްޓެލްއެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނިއުޒީލެންޑުގެ ވެރިރަށް ވެލިންޓަންގެ ހޮސްޓެލްއެއް ކަމުގައިވާ، ލޯފަރސް ލޮޖްގައި ގަސްދުގައި ރޯކޮށްލި ކަމުގެ ތުހުމަތަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް އޭނާގެ މައްޗަށް ދެ ދަޢުވާއެއް އުފުލައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ފަތިހު ނިއުޓައުންގެ އަވަށުގައި ހުންނަ ލޯފަރސް ލޮޖްގެ މަތީ ފަންގިފިލާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި، އެހޮސްޓެލްގައި ދިރިއުޅުނު 6 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ހަތަރު ފަންގިފިލާ ހުންނަ، އެ ހޮސްޓެލްގައި 92 ކޮޓަރި ހުންނައިރު އެ އިމާރާތަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

Advertisement

މިހާތަނަށް ތަޙްޤީޤުތަކަށް ފާހަގަވެފައި ވަނީ އެ ހޮސްޓެލްގައި ރޯވީ ގަސްދުގައި މީހަކު ހުޅުޖެހުމުން ކަމަށެވެ. އަދިވެސް މިހާދިސާގެ ތަޙްޤިޤުތައް ކުރިޔަށްދާއިރު، ރޯވި ހޮސްޓެލްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައި ނުވުމާއި އެ އިމާރާތްކުރުމުގައި ބިލްޑިންގ ކޯޑާ ޚިލާފުކަން ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.