Advertisement

އޮސްޓްރޭލިއާއިން ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕްގެ 6 ވަނަ ތަށި އުފުލާލަނީ

20 Nov 2023
ކުޅިވަރު

އިންޑިއާ ބަލިކޮށް އޮސްޓްރޭލިއާއިން 6 ވަނަ ފަހަރަށް ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އިންޑިއާއިން ބާރަ އަހަރަށްފަހު އަމިއްލަ ގައުމުގައި ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ އުއްމީދާއިއެކު ނިކުތް ނަމަވެސް، ނަރެންޑްރަ މޯޑީ ސްޓޭޑިއަމްގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެ، އެ ޓީމަށް ނާކާމިޔާބާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެއެވެ.

ފުރަތަމަ އިނިންގްސްގައި ކުޅެން ނިކުމެ އިންޑިއާއަށް މާގިނަ ލަނޑުތަކެއް ނުހެދުމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ، އޮސްޓްރޭލިއާއިން ޖަވާބުގައި ކުޅެން ނިކުމެ 6 ވިކެޓުން މެޗު ކާމިޔާބު ކުރުމެވެ. ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން އިންޑިއާއަށް ހެދުނީ 240 ލަނޑެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާއިން މި އަދަދު ހަމަކުރީ 43 އޯވަރުންނެވެ.

މި ކާމިޔާބީއާ އެކީ އޮސްޓްރޭލިއާ އިން މިހާރު މިވަނީ ޖުމްލަ 6 ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. އިންޑިއާއަށް ޖުމްލަ 2 ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައިވާއިރު، ވެސްޓް އިންޑީޒް އިން ވެސް ވަނީ 2 ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް އިންޑިއާ ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް ޓީމެއްގެ އަތުން ބަލި ނުވެއެވެ. އެގޮތުން އެ ޓީމުން ވަނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި 4 ވިކެޓުން އޮސްޓްރޭލިއާ ވެސް ބަލިކޮށްފައެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއާއިން ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ދެ މެޗުން ބަލިވެފައިވެއެވެ. އެއީ އިންޑިއާ އަތުންނާއި ސައުތު އެފްރިކާ އަތުންނެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާގެ ފަރާތުން މި މުބާރާތުގައި ފެނުނު އެންމެ ދަށް ކުޅުމެއް ފެނިގެން ދިޔަ ސައުތު އެފްރިކާ މެޗުގައި އެމީހުން ބަލިވެފައިވަނީ 7 ވިކެޓުންނެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
06 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕްރެސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން އަންގައިފި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އޯލްޑް-ޓްރެފަޑްގައި ނިކުންނަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.
06 Dec 2023
ޚަބަރު
މަޤާމުން ވަކިކުރި މީހުންނަކީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން އައްޔަނުކުރެވުނު މީހުން: ރައީސް
ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަނުކުރި މުންއިމް މަޤާމުން ވަކިކުރީ އޭނާއަކީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕޭނުކުރި މީހަކަށްވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަށް އައްޔަނުކުރި ފަހުމީ ހަސަންއަކީ އޭނާ ސިވިލްސަރވިސސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި އިރު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާ ކުރެވުނު މީހެކެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީވެސް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުންގެ ރިކުއެސްޓާއި އެކު އާސަންދައިން އަހަރަކު ދެފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ގޮތަށާއި، އައިވީއެފް, އައިޔޫއައި އަދި ބޯންމެރޯން ހެދޭނެގޮތަށް އާސަންދައިގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ހައްޖު ފަރުޟުނުވާ 50 މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ އަދި ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު މީހުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާދައްކައި، ކޯޓާ ނުލިބިގެން ހައްޖަށް ނުދެވި ތިއްބައި، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަދުކޯޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ނުވާ މީހުން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހައްޖަށް ފޮނުވައި ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.