Advertisement

ހަމާސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ވަނިކޮށް މަރުވި އިޒްރޭލު މީހާ.

18 Nov 2023
ދުނިޔެ

ޙަމާސްއިން އަސީރެއްގެ ގޮތުގައި ޣައްޒާއަށް ގެންދިޔަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޙަމާސްއިން އަސީރެއްގެ ގޮތުގައި ޣައްޒާއަށް ގެންގޮސްފައިވާ މީހަކު މަރުވެއްޖެކަމުގައި ހަމާސްއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ޙަމާސްއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މަރުވެފައި ވަނީ، އޮކްޓޫބަރު 7 ވަނަ ދުވަހު، ޙަމާސްއިން، އިޒްރޭލުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޤާނޫނުތަކާއި ޚިލާފަށް ހަދާފައިވާ ޔަހޫދީ އާބާދީތަކުގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ހަނގުރާމައިގެ އަސީރެއްގެ ގޮތުގައި ހަމާސްއިން ޣައްޒާއަށް ގެންދިޔަ، އަރީހް ޒަލްމެން ޒްމޮނޮވިޗް ނަމަކަށް ކިޔާ އުމުރުން 86 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. ޙަމާސްއިން ބުނީ، ހިތުގެ ބަލިހުންނަ އެމީހާ މަރުވީ، ހާޓްއެޓޭކެއްޖެހި އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދިނުމަށްފަހުގައި، ހާލަތު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަނިކޮށް، އޭނާ ބަންދުކޮށްފައިވާ ތަނަށް އިޒްރާއީލުން ބޮންއަޅަމުން ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ޕެނިކްއެޓޭކެއްވެސް ޖެހުމަށްފަހުގައެވެ.

ޙަމާސްއިން އިންވަނީ އޭނާއަށް ފަރުވާދެމުން ދިޔައިރުގެ ވީޑިއޯ އާއި މަރުވެފައިވަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯވެސް އާއްމުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އިތުރު އާޓިކަލް
06 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕްރެސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން އަންގައިފި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އޯލްޑް-ޓްރެފަޑްގައި ނިކުންނަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.
06 Dec 2023
ޚަބަރު
މަޤާމުން ވަކިކުރި މީހުންނަކީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން އައްޔަނުކުރެވުނު މީހުން: ރައީސް
ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަނުކުރި މުންއިމް މަޤާމުން ވަކިކުރީ އޭނާއަކީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕޭނުކުރި މީހަކަށްވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަށް އައްޔަނުކުރި ފަހުމީ ހަސަންއަކީ އޭނާ ސިވިލްސަރވިސސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި އިރު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާ ކުރެވުނު މީހެކެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީވެސް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުންގެ ރިކުއެސްޓާއި އެކު އާސަންދައިން އަހަރަކު ދެފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ގޮތަށާއި، އައިވީއެފް, އައިޔޫއައި އަދި ބޯންމެރޯން ހެދޭނެގޮތަށް އާސަންދައިގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ހައްޖު ފަރުޟުނުވާ 50 މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ އަދި ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު މީހުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާދައްކައި، ކޯޓާ ނުލިބިގެން ހައްޖަށް ނުދެވި ތިއްބައި، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަދުކޯޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ނުވާ މީހުން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހައްޖަށް ފޮނުވައި ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.