Advertisement

ހުޅަނގު ކެލޯނާގެ އުސް ސަރަހައްދުތަކުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާން ---

19 Aug 2023
ދުނިޔެ

ހަވާއީގެ މައުއީއަށް ފަހު ކެނެޑާގެ ބްރިޓިޝް ކޮލަމްބިއާ އަނދާ އަޅިއަށް ވަނީ

ކެނެޑާގެ ހުޅަނގު ޕްރޮވިންސްއެއް ކަމަށްވާ ބްރިޓިޝް ކޮލަމްބިއާގައި ޖަންގަލިތަކުގެ ރޯވެ ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކާއި ގުޅިގެން ކުއްލި ޙާލަތު އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ކެނެޑާގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ބްރިޓިޝް ކޮލަމްބިއާގެ އޯކަންއާގަން ވާދީގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާނުގެ ސަބަބުން، ހުޅަނގު ކެލޯނާގެ ބައެއް ގެތަކާއި އިމާރާތްތައް އަނދައިގެން ގޮސް ވަނީ ގެއްލުންތައް ލިބިފައެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުންފެށިގެން އޯކަންއާގަން ވާދީގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑު ވަނީ، ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރިގެން ގޮސްފައެވެ. 

އަލިފާނުން ސަލާމަތް ވުމަށް އޯކަންއާގަން ލޭކްތެރެއަށް ކުދި އުޅަނދު ފަހަރުގައި މީހުން ނުކުތް އިރު، އޯކަންއާގަންގެ ތާރީޚީ ރިޒޯޓްރަށް އަނދާހުލިވަމުން ދިޔައީ އެމީހުންގެ ލޯކުރިމަތީގައެވެ.

Advertisement

މިހާތަނަށް 10000 ވުރެ ގިނަ މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ގެންގޮސްފައި ވާއިރު، 25000 ވުރެ ގިނަ މުދަލާއި ގެދޮރަށް ގެއްލުންތައް ލިބި އަދި 48000 ވުރެ ގިނަ މުދަލާއި ގެދޮރު ވަނީ ނުރައްކަލަށް ހުށައެޅިފައި ކަމުގައިވެސް ކެނެޑާގެ ނޫސްތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އަދި ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ދިޔުމަށް ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް ކަމާއި ބެހެެ ފަރާތްތަކުން ވަނީ 25000 ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެލާރޓް ފޮނުވާފައެވެ. 

ބްރިޓިޝް ކޮލަމްބިއާގެ ވެސްޓް ކެލޯނާއަށް އަލިފާނުގެ ނުރައްކާތައް ބޮޑުވެފައި ވާއިރު، ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައި ވަނީ 105 އަކަ ކިލޯމީޓަރުގެ ސަރަހައްދަށް އަލިފާންގަނޑު ފެތުރިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ފާއިތުވި ސަތޭކަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް ކުރިމަތިވި، ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވުމުގެ އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑު ހާދިސާކަމުގައި ބްރިޓިޝް ކޮލަމްބިއާގެ އިސްފަރާތްތަކުން ވިދާޅުވެއެވެ.

ނިމިދިޔަ ހަފްތާގައި ޕެސިފިކްކަނޑުގައި އޮންނަ ހަވާއީގައި ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި، ހަވާއީގެ މައުއީ ވަނީ އަނދާ އަޅިއަށް ވެގެންގެސް ގޮސްފައެވެ. ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވި އަލިފާން ބާރު ވަޔާއިއެކު ލަހައިނާ އަވަށުގެ ތެރެއަށް ފެތުރިގަތް އިރު، އަލިފާނުގެ އެހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 93 އިން މަތިވެފައެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.