Advertisement

ހުޅަނގު ކެލޯނާގެ އުސް ސަރަހައްދުތަކުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާން ---

19 Aug 2023
ދުނިޔެ

ހަވާއީގެ މައުއީއަށް ފަހު ކެނެޑާގެ ބްރިޓިޝް ކޮލަމްބިއާ އަނދާ އަޅިއަށް ވަނީ

ކެނެޑާގެ ހުޅަނގު ޕްރޮވިންސްއެއް ކަމަށްވާ ބްރިޓިޝް ކޮލަމްބިއާގައި ޖަންގަލިތަކުގެ ރޯވެ ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކާއި ގުޅިގެން ކުއްލި ޙާލަތު އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ކެނެޑާގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ބްރިޓިޝް ކޮލަމްބިއާގެ އޯކަންއާގަން ވާދީގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާނުގެ ސަބަބުން، ހުޅަނގު ކެލޯނާގެ ބައެއް ގެތަކާއި އިމާރާތްތައް އަނދައިގެން ގޮސް ވަނީ ގެއްލުންތައް ލިބިފައެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުންފެށިގެން އޯކަންއާގަން ވާދީގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑު ވަނީ، ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރިގެން ގޮސްފައެވެ. 

އަލިފާނުން ސަލާމަތް ވުމަށް އޯކަންއާގަން ލޭކްތެރެއަށް ކުދި އުޅަނދު ފަހަރުގައި މީހުން ނުކުތް އިރު، އޯކަންއާގަންގެ ތާރީޚީ ރިޒޯޓްރަށް އަނދާހުލިވަމުން ދިޔައީ އެމީހުންގެ ލޯކުރިމަތީގައެވެ.

Advertisement

މިހާތަނަށް 10000 ވުރެ ގިނަ މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ގެންގޮސްފައި ވާއިރު، 25000 ވުރެ ގިނަ މުދަލާއި ގެދޮރަށް ގެއްލުންތައް ލިބި އަދި 48000 ވުރެ ގިނަ މުދަލާއި ގެދޮރު ވަނީ ނުރައްކަލަށް ހުށައެޅިފައި ކަމުގައިވެސް ކެނެޑާގެ ނޫސްތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އަދި ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ދިޔުމަށް ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް ކަމާއި ބެހެެ ފަރާތްތަކުން ވަނީ 25000 ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެލާރޓް ފޮނުވާފައެވެ. 

ބްރިޓިޝް ކޮލަމްބިއާގެ ވެސްޓް ކެލޯނާއަށް އަލިފާނުގެ ނުރައްކާތައް ބޮޑުވެފައި ވާއިރު، ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައި ވަނީ 105 އަކަ ކިލޯމީޓަރުގެ ސަރަހައްދަށް އަލިފާންގަނޑު ފެތުރިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ފާއިތުވި ސަތޭކަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް ކުރިމަތިވި، ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވުމުގެ އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑު ހާދިސާކަމުގައި ބްރިޓިޝް ކޮލަމްބިއާގެ އިސްފަރާތްތަކުން ވިދާޅުވެއެވެ.

ނިމިދިޔަ ހަފްތާގައި ޕެސިފިކްކަނޑުގައި އޮންނަ ހަވާއީގައި ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި، ހަވާއީގެ މައުއީ ވަނީ އަނދާ އަޅިއަށް ވެގެންގެސް ގޮސްފައެވެ. ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވި އަލިފާން ބާރު ވަޔާއިއެކު ލަހައިނާ އަވަށުގެ ތެރެއަށް ފެތުރިގަތް އިރު، އަލިފާނުގެ އެހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 93 އިން މަތިވެފައެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.