Advertisement

28 Apr 2023
ދީން
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

ޢަމަލުތަކުގައި އިޚްލާޞްތެރިވުން

އަހަރެމެން އެތާނގެ މަތީގައި ދިރިއުޅޭ މި ބިން, މާތް الله ވަނީ އަހަރެމެންނަށްޓަކައި ކިޔަމަންކޮށް ދެއްވާފައެވެ. އަހަރެމެން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ކަންޒުތަކާއި, ބާރުތަކާއި, ހަކަތަތަކާއި, މުއްސަނދިކަން އެ ބިމުގެ ތެރޭގައި ރައްކާކޮށް ދެއްވާފައި ވެއެވެ. އިންސާނާގެ މައްޗަށް އޮތީ, މި ތަކެތިން ފައިދާ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި, އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

އިސްލާމްދީނުގައި ޢަމަލުތައް ޤަބޫލުކުރައްވާނީ,  الله سبحانه و تعالى‎ ގެ ވަޖްހުފުޅަށްޓަކައި ކުރެވޭ ކަމަކަށް ވާނަމައެވެ. الله ގެ ޙަޟްރަތުން ދަރުމައަށް އެދި, އެއްވެސް ކަންދެއްކުމެއް ނެތި, އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އެކަމެއް ކޮށްގެންނެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ރަސޫލު الله صلى الله عليه وسلم ހަދީޘް ކުރެއްވި ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ. "ހަމަކަށަވަރުން ޢަމަލުތައް ބިނާވެގެން ވަނީ ނިޔަތުގެ މައްޗަށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ, އެމީހަކު ނިޔަތްގަތްކަމެއް ލިބިގެން ވެއެވެ."

ދުނިޔޭގެ އަރާމާއި, ނަފްސުގެ ބައެއް އެދުންތަކަކީ ވެސް, ރަނގަޅު ހެޔޮ ނިޔަތެއްގައި ކުރެވިއްޖެނަމަ, الله ގެ ޙަޟްރަތަށް ކުއްތަން ކުރުވަނިވި ޢަމަލެކެވެ. ކުރާ ޢަމަލާއި މަސައްކަތުގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ނެތި, ބޭރު ފުށުން އެއީ ރަގަޅު ޢަމަލުތަކެއް ކަމުގައި ފެނުނަސް, އެވާނީ ފާސިދު ޢަމަލުތަކަކަށެވެ. އެއީ ތިމާ ކުރާ އަޅުކަން ކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ

Advertisement

ފަރުވާ ކުޑަކޮށް, ދެއްކުންތެރިކަމުގެ ގޮތުން ކުރާ ނަމާދާ ބެހޭގޮތުން މާތް الله ވަހީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނާއިގައި ވެއެވެ. "ފަހެ އެއުރެންގެ ނަމާދާ މެދު ޣާފިލުވެތިބެ, ނަމާދުކުރާ މީހުންނަށް ގެއްލުމާއި ހަލާކު ހުއްޓެވެ. އެއުރެންނީ, ހަމަ ކަށަވަރުން ކަންދެއްކުމަށް ނަމާދުކުރާ މީހުންނެވެ." މިކަމުން އެނގެނީ އިޚްލާޞްތެރިކަމެއްނެތި ކުރާ ނަމާދަކީ, އޭގައި ރޫޙެއްނެތް އަޅުކަމެއް ކަމެވެ

އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑުވެ, ތަޢުރީފުކުރުމަށް ލޯބިކުރެވުނު ވަރަކަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމުގެ ބައްތި ކަނިވަމުން ދާނެއެވެ. ފަޚްރުވެރި ވުމަށާއި, މަޝްހޫރުވުމަށް ލޯބި ކުރެވުނު ވަރަކަށް އިޚްލާޞްތެރިކަން ފަނޑުވަމުން ދާނެއެވެ. الله ޤަބޫލު ކުރައްވަނީ އެއްވެސް ކިލަނބުކަމެއްނެތް, ސާފު ޞާލިހު ޢަމަލުތަކެވެ. އިސްލާމް ދީން ދެކޭގޮތުގައި ކަންދެއްކުމަކީ ޝިރްކުގެ ބާވަތެކެވެ. އަހަރެމެންގެ ރަނގަޅު ޢަމަލުތައް ނުބައި ޢަމަލުތަކަށް ބަދަލުކޮށްލާ އެންމެ ވަރުގަދަ ބާރަކީ ކަންދެއްކުމެވެ.

މަސްދަރު: ހުކުރު ޚުޠުބާ - 28 އޭޕްރިލް 2023 (ޢަމަލުތަކުގައި އިޚްލާޞްތެރިވުން)

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.