Advertisement

މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ތެރެއިން —

21 Jun 2024
ދުނިޔެ
ޢަލީ ސުލައިމާން

ހައްޖުގެ އިންތިޒާމްތައް ގޯސްވުމުން ޠޫނިސްގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު މަޤާމުން ވަކިކުރައްވައިފި‏

ާހައްޖުގެ އިންތިޒާމްތައް ގޯސްވުމުން ޠޫނިސްގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ރިލިޖަސް އެފެއާޒް ސައްޔިދު އިބްރާހީމްް އަލް ޝައިބީ މަޤާމުން ވަކިކުރައްވައިފިއެވެ.

ޠޫނިސްގެ ރައީސް ޤައިސް ސަޢީދު އެމަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓުން މިނިސްޓަރ އޮފް ރިލިޖަސް އެފެއާޒް ސައްޔިދު އިބްރާހީމްް އަލް ޝައިބީ ވަކި ކުރެއްވީ މިއަދު ކަމުގައި، ޠޫނިސްގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހާމަކުރައްވާފައެވެ. ޝައިބީ މަޤާމުން ވަކިކުރެއްވި އިރު އޭނާ ހުންްނެވީ އެޤައުމުން ހައްޖަށްދިޔަ މީހުންގެ ކަންކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެން މައްކާގައެވެ. ޝައިބީ މަޤާމުން ވަކިި ކުރެއްވި ނަމަވެސް އޭނާގެ ބަދަލުގައި ކެބިނެޓަށް އައު ބޭފުޅަކު އަދި ޢައްްޔަނު ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ޙައްޖުގެ އިންތިޒާމްތައް ގޯސްވެގެން ޠޫނިސްގެ ރައީސް އެޤައުމުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު މަޤާމުންވަކިކުރެއްވި އިރު ރާއްޖެއިން މިއަހަރު ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންނަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާފައި ހުރި ގޮތާއިމެދުވެސް ވަނީ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައެވެ. މިގޮތުން މިނާގެ ފޭލިގެތަކުގައި ދިވެހި ހައްޖާޖީން ވަރަށް ބޮޑަށް ތޮއްޖެހިގެން ތިބެންޖެހުނުކަން ފާހަގަކޮށް އެކަމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައި ވެއެވެ. އަދި އެވީޑިއޯތައްްވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަނީ ދައުރުކުރަމުންނެވެ. 

Advertisement

ޙައްޖުގެ އިންތިޒާމްތައް ގޯސްވެގެން އަމާޒުވި ފާޑުކިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދެއްވައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ  ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢިދު ވިދާޅުވީ ހައްޖުގެ އިންތިޒާމްތައް މިއަހަރަށްވުރެ މިއަންނަ އަހަރު ރަނގަޅުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. 

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.