Advertisement

އިންޑިއާގެ މުމްބާއީ އެއަރޕޯޓް ---

19 Jun 2024
ޚަބަރު
ޢަލީ ސުލައިމާން

މުމްބާއީ އެއާޕޯޓުގައި ދެ ފްލައިޓް މުޑިނާރައި ކިރިޔާ ސަލާމަތްވި ހާދިސާއެއް ތަޙްޤީޤު ކުރަނީ

އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި ދެފްލައިޓް މުޑިނާރައި ކިރިޔާ ސަލާމަތްވި ހާދިސާއަކާއި ގުޅިގެން، އެއަރޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލަރު ސަސްޕެންޑްކޮށް އިންޑިއާގެ ސިވިލްއޭވިއޭޝަނުން ހާދިސާގެ ތަޙްޤީޤު ފަށައިފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޯށްފައިވާ ގޮތުގައި އެކަން ހިނގާފައި ވަނީ، މި ޖޫން މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ މަންޒަރުގެ ވީޑިއޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ.

އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ދެ ރަންވޭއެއް އޮންނަ މުމްބާއީ އެއާޕޯޓުގައި އިންޑިގޯ ފްލައިޓް ޖެއްސީ އެއަރ އިންޑިއާ ފްލައިޓް ޓޭކްއޮފް ކުރިތާ އެންމެ 3 ސިކުންތުގެ ތެރޭގައި ހަމަ އެރަންވޭ އަށެެވެ. އަދި ދެފްލައިޓް 1679 ފޫޓަށް ކައިރިވިއެވެ. އެ ދެފްލައިޓަކީވެސް އެއާބަސް 320 މަރުކާގެ ދެ ބޯޓެވެ.

Advertisement

އިންޑިއާގެ އެއާޕޯޓްތަކުގައި އައިކާއޯގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތީ މިންގަނޑާއި ޚިލާފަށް އަމަލުކުރާ މައްސަލަތައް މީގެ ކުރިންވެސް އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ވައިގެ ތެރޭގައި ދެ މަތިންދާ ބޯޓެއް މުޑިއެރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ހާދިސާއެއް ދުނިޔޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ތާރީޚުގައިވެސް ހިނގާފައި ވަނީ އިންޑިއާގައެވެ. 1996 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު، ސައުދިއާ ފްލައިޓް 763 އާއި ކަރަކިސްތާން އެއާލައިން ފްލައިޓް 1907 ވައިގެ ތެރޭގައި މުޑިއަަރައި ދެބޯޓު ފުނޑުފުނޑުވީ އިންޑިއާގެ ހަރިޔާނާގެ ސިޓީއެއްގެ 9000 ފޫޓު މަތީގައެވެ. އެހާދިސާގައި އެ ދެފްލައިޓްގައި ތިބި 349 މީހުން މަރުވިއެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.