Advertisement

01 Jun 2024
ސައުދީ އަރަބިއްޔާ
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

ރޮނާލްޑޯގެ އަލް-ނަސްރު ހިތިގޮތަކަށް ސައުދީ ކިންގްސް ކަޕުގެ ފައިނަލުން ބަލިވެއްޖެ

ސައުދީ ކިންގްސް ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ އަލް-ނަސްރު ހިތިގޮތަކަށް ބަލިވެއްޖެއެވެ. އަލް-ހިލާލްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މި ފައިނަލުން އަލް-ނަސްރު ބަލިވެފައިވަނީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4 އިންނެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު، އަލް-ހިލާލް މިވަނީ ޖެހިޖެހިގެން ދެ ސީޒަނުގައި ކިންގްސް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އަދި މި މުބާރާތާއިއެކު އެ ޓީމަށް މިވަނީ ސީޒަގުގައި 3 ތަށި ކާމިޔާބު ކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން ކިންގްސް ކަޕާއި، ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ އިތުރުން، ސައުދީ ސުޕަރ ކަޕް ވެސް ކާމިޔާބުކުރީ އަލް-ހިލާލްއެވެ.

ޖިއްދާގައި ހުންނަ ކިންގް އަބްދުﷲ ސްޕޯޓްސް ސިޓީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ރަގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބުނީ އަލް-ނަސްރުގެ ސަޑިއޯ މާނޭއަށެވެ. ނަމަވެސް ގޯލުގެ ކައިރިން މާނޭ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ދިޔައީ ހުރަސްދަނޑިމަތިން ބޭރަށެވެ.

Advertisement

އޭގެ މިނެޓެއް ހާއިރު ފަހުން އަލް-ހިލާލްގެ އެލެކްސެންޑްރޯ މިޓްރޮވިޗްވަނީ އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ. މިޓްރޮވިޗް މި ގޯލު ކާމިޔާބުކުރީ ބޮލުންނެވެ.

މެޗުގެ ނަތީޖާ ބަދަލުކުރުމަށް އަލް-ނަސްރުން ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރިތަން ފެނުނެވެ. އެގޮތުން މުޅި މެޗު ޑޮމިނޭޓުކުރީ ވެސް އެ ޓީމުންނެވެ. މި މޮޅު ކުޅުމާއެކު އަލް-ނަސްރަށް ގޯލެއް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ އަލް-ހިލާލްގެ މޮރޮކޯ ކީޕަރު، ޔާސީން ބޮނޫއެވެ.

ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން މާގިނަ ވަގުތެއް ނުހިނގަނީސް، އަލް-ނަސްރުގެ ކީޕަރު، ކޮލަމްބިއާގެ އޮސްޕީނާ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ބޯޅައިގައި އަތްލުމުން އޭނާއަށް ވަނީ ރަތްކާޑެއް ދައްކާފައެވެ.

އަލް-ނަސްރަށް މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރެވުނީ މެޗުގެ 88 ވަނަ މިނެޓުގައި ޔަހްޔާ ބޮލުން ފޮނުވާލި ބޯޅައަކުންނެވެ. އެއީ އަލް-ހިލާލްގެ އަލް-ބުލާހީއަށް އޭގެ މިނެޓެއް ކުރިން ރަތްކާޑެއް ދެކުމާ ގުޅިގެން، އެ ކުލަބުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ކޮންސެންޓްރޭޝަން ގެއްލުނު ވަގުތެވެ.

މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ވެސް އަލް-ހިލާލްގެ ޑިފެންޑަރެއް ކަމުގައިވާ ކުލިބާލީ އަށް ވަނީ ރަތް ކާޑު ދައްކާފައެވެ. އެއީ އޭނާ އަލް-ންސްރުގެ ކީޕަރަށް ދިން އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

ނަތީޖާ މިހެން ނިކުތް ނަމަވެސް، މި ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ އެ ޓީމު ދޫކޮށް ނުދާނެކަމަށް އަލް-ނަސްރުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.