Advertisement

29 May 2024
ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގާ
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމާ ކޮމްޕެނީ ހަވާލުވެއްޖެ

ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމުގައިވާ ބެޔާން މިއުނިކުގެ އައު ކޯޗަކަށް، ބެލްޖިއަމްގެ ވިންސެންޓް ކޮމްޕެނީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބެޔާންއާ ކޮމްޕެނީ މި ހަވާލުވީ 3 އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައެވެ.

ފާއިތުވި ދެ ސީޒަންގައި ކޮމްޕެނީ ހަވާލުވެހުރީ އިނގިރޭސި ކްލަބެއް ކަމުގައިވާ އެފް.ސީ. ބާންލީއާއެވެ. ބާންލީއަކީ ކޮމްޕެނީގެ މެނޭޖީރިއަލް ކެރިއަރުގެ ފެށުމެވެ.

ބާންލީގެ މެނޭޖަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮމްޕެނީ އެ ޓީމާ ގުޅުނީ 2022 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭރު އެ ކުލަބު އޮތީ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައެވެ. އެއީ އިނގިރޭސި ދެވަނަ ޑިވިޝަނެވެ. އަދި އޭނާގެ ފުރަތަމަ ސީޒަނުގައި އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމު ޕްރިމިއަ ލީގަށް ގެނަސްދީފައެވެ. ނަމަވެސް ނިމިދިޔަ ސީޒަނުގައި އަނެއްކާ ވެސް އެ ޓީމު މިވަނީ ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ރެލިގޭޓްވެފައެވެ.

Advertisement

ބެޔާންގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް ކޮމްޕެނީ އައްޔަނު ކުރުމަށްފަހު އެ ކްލަބުގެ ސީ.އީ.އޯ. ޖޭން ކްރިސްޓިއަން ޑްރީސެން ބުނީ، ކޮމްޕެނީއަކީ ބެޔާންގެ އެ މަގާމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކެނޑިޑޭޓު ކަމަށާއި، އޭނާއާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކެތްމަދުވެފައި ހުރި ވާހަކައެވެ.

ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމްޕެނީ އޭނާގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ދުވަސްތައް ހޭދަކުރީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގައެވެ. އެ ކުލަބުގައި އޭނާ ވަނީ 11 އަހަރު ހޭދަކޮށްފައެވެ. އަދި ސިޓީއިން ޕްރިމިއަ ލީގު އަލަށް ކާމިޔާބުކުރި އިރު ކޮމްޕެނީ ވަނީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ސިޓީއާއެކު އޭނާ ވަނީ ލީގު ކަޕް 4 ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކޮށް، އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕާއި އެފްއޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް ދެފަހަރަށް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.