Advertisement

ލެވަކޫސެންއިން ޖަރުމަނު ކަޕް އުފުލާލަނީ، ފޮޓޯ: ބެޔާ ލެވަކޫސެން

26 May 2024
ބެޔާން ލެވަކޫސެން
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

ލެވަކޫސެން އިން އެ ކުލަބުގެ ތާރީހުގައި މުޅިން އަލަށް ޖަރުމަން ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ބެޔާ ލެވަކޫސެންގެ މި ތާރީހީ ސީޒަނުގައި ޖަރުމަނު ލީގުގެ އިތުރުން، އެ ކުލަބުން ޖަރުމަނު ކަޕް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އޮލިމްޕިއާސްޓޭޑިއަން ބާލިން ސްޓޭޑިއަމްގައި އެފްސީ ކެއިސާލޫޓާން އާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ލެވަކޫސެން އިން ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 އިންނެވެ.

ލެވަކޫސެންގެ ގޯލު މެޗުގެ 17 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މި ސީޒަނުގައި މޮޅު ކުޅުމެއްދައްކާފައިވާ، އާސެނަލްއިން އެ ޓީމަށް ބަދަލުވި ގްރޭނިޓް ޖަކާއެވެ. މިއީ ޖަރުމަނު ކަޕްގައި އޭނާ ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ގޯލެވެ. ޕެނަލްޓީ އޭރިޔާގެ ބޭރުން ވާތުފައިން ޖަކާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ވަނީ، އެ ބޯޅަ ހުއްޓުވުމަށް އިދިކޮޅުގެ ކީޕަރަށް އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނުދީއެވެ.

ފައިނަލް މެޗުގައި ގޯލު ޖެހުމަށްފަހު ޖަކާ އުފާފާޅުކުރަނީ

މި މެޗުގެ ލެވަކޫސެންއަށް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށްވީ، ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް އެ ޓީމުގެ ޑިފެންޑަރ އޮޑިލޯން ކޮސޯނޯއަށް ދެ ރީދޫ ކާޑާއެކު ރަތް ކާޑެއް ދައްކާ ދަނޑުން ފޮނުވާލުމުންނެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުގައި 10 މީހުނާއެކު ކުޅެމުންދިޔަ ލެވަކޫސެންއަށް، ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ކުޅެމުންދާ ކެއިސާލޫޓާން އިން ވަނީ އުނދަގޫ ވަގުތުތަކެއް ގެނުވާފައެވެ. ނަމަވެސް ފައިނަލާ ހިސާބަށް ދަތުރުކުރިއިރު މުބާރާތުގައި އެންމެ 5 ގޯލު ވަދެފައިވާ ލެވަކޫސެންގެ ގޯލު އެ ޓީމަށް ފޫއަޅުވާލެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ކެއިސާލޫޓާން ވަނީ މީގެކުރިން 4 ފަހަރު މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އެ ޓީމު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުން ރެލިގޭޓުވެފައި ވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ޓީމަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް އާދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މިފަހަރުގެ ފައިނަލު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނުނަމަ އެ ޓީމުވެގެން ދިޔައީހީ 1992 ވަނަ އަހަރަށްފަހު، ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުން އައި ޓީމަކުން ފިޔަވާ އެހެން ޓީމަކަށް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރަށެވެ.

މި ސީޒަނުގައި ލެވަކޫސެން ބަލިވެފައިވަނީ އެންމެ މެޗަކުންނެވެ. އެއީ ބަލިނުވެ 51 މެޗު ހަމަކުރިފަހުން، ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލުގައި އެޓްލާންޓާގެ އަތުން 3-0 އިންނެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.