Advertisement

ދުނިޔޭގެ 18 ޤައުމުގެ ވެލި އަޅާފައިވާ ޓޭންކް ---

08 Jul 2023
ކުޅިވަރު
ޢަލީ ސުލައިމާން

ކުޅިވަރުގެ އެއްބައިވަންތަކަން ދައްކުވައިދޭ 18 ޤައުމުގެ ވެލި، އެއްޓޭންކެއްގައި

އޭޝިއަން ސާރފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2023ގެ "ސޭންޑް ސެރަމަނީ" ހަރަކާތުގައި ދުނިޔޭގެ 18 ޤައުމެއްގެ ވެލި އެއްޓޭންކަށް އަޅައި ކުޅިވަރުގެ އެއްބައިވަންތަކަން ދައްކުވައިދީފިއެވެ.

އޭޝިއާގެ ސަރފިންގ ގެ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތް އޭޝިއަން ސާރފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2023 ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ، މިފަދަ މުބާރާތްތަކުގައި އޮންނަ އާދަކާދައިގެ މަތިން ސޭންޑް ސެރަމަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ސޭންޑް ސެރަމަނީ ހަރަކާތް ރަމްޒުކޮށްދެނީ، އެތުލީޓުން ތަފާތު ސަޤާފަތްތަކާއި އާދަކާދަތަކަށް ނިސްބަތްވި ނަމަވެސް އެތުލީޓުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއި އެއްބައިވަންތަކަމެވެ.

އޭޝިއަން ސާރފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2023ގައި ބައިވެރިވާ 18 ޤައުމެއްގެ އެތުލީޓުން ވަނީ، އެ އެތުލީޓުން ނިސްބަތްވާ ޤައުމުތަކުގެ ގޮނޑުދޮށްތަކާއި ކޯރުތަކުގެ އައްސޭރިން ގެނައި ވެލި އެއްޓޭންކަކަށް އަޅާފައެވެ.

Advertisement

މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ފަލަސްޠީނު، ލުބުނާން، ސަޢޫދީއަރަބިއްޔާ، އިރާން، އަފްޣާނިސްތާން، އިންޑިއާ، ބަންގްލަދޭޝް، ސްރީލަންކާ، ތައިލޭންޑް، މޮންގޯލިއާ، ޗައިނާ، ޓައިވާން، އިންޑޮނީޝިއާ، މެލޭޝިޔާ، ސިންގަޕޫރް، ޖަޕާން އަދި ކޮރެއާގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖެ އެވެ.

މިޤައުމުތަކުގެ އެތުލީޓުންގެ ތެރެއިން ފަަލަސްޠީނުގެ އެތުލީޓް ވެލި ގެނެސްފައިވަނީ، ޣައްޒާގެ ގޮނޑުދޮށުންނެވެ. އަފްޣާނިސްތާނުގެ އެތުލީޓުން ވެލި ގެނެސްފައިވަނީ، ކާބުލް ކޯރުގެ އައްސޭރިންނެވެ. ބަނގުލަދޭޝްގެ އެތުލީޓުން ވެލި ގެނެސްފައި ވަނީ ކޮކްސް ބާޒާރުގެ ކޮލަޓެލީ ގޮނޑުދޮށުންނެވެ. ޗައިނާގެ އެތުލީޓުން ވެލިގެނެސްފައި ވަނީ ޗައިނާގެ ރީޔޫބޭ ގޮނޑުދޮށުންނެވެ. އިންޑިއާގެ އެތުލީޓުން ވެލިގެނެސްފައި ވަނީ، ޓަމިލްނާޑޫގެ ކޯލަމް ބީޗުންނެވެ. އިންޑޮނީޝިއާގެ އެތުލީޓުން ވެލިގެނެސްފައި ވަނީ، ކުޑަބީޗްއިންނެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އީރާންގެ އެތުލީޓުން ވެލިގެނެސްފައި ވަނީ ސިދާތުޕޯޓްއިންނެވެ. ޖަޕާނުގެ އެތުލީޓުން ވެލި ގެނެސްފައި ވަނީ، ޓޯކިޔޯގެ ސުޑިގަސާކީ ގޮނޑުދޮށުންނެވެ. މިއީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޮލިމްޕިކް ކުޅިވަރު މުބާރާތް ބޭއްވި ގޮނޑު ދޮށެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ އެތުލީޓުންގެ ތެރެއިން ލުބުނާންގެ ޓީމުން ވެލި ގެނެސްފައި ވަނީ، ލުބުނާނުގެ ޖީޔޭހް ބީޗުންނެވެ. މެލޭޝިއާގެ އެތުލީޓުން ވެލިގެނެސްފައިވަނީ ޝެރަޓިން ބީޗުންނެވެ. މޮންގޯލިއާގެ އެތުލީޓުން ވެލިގެނެސްފައިވަނީ ބުޔަލޭހްގެ ގޮނޑުދޮށުންނެވެ. ސަޢޫދީއަރަބިއްޔާގެ އެތުލީޓުން ވެލިގެނެސްފައި ވަނީ ޖިއްދާއިން ރަތްކަނޑުގެ އައްސޭރިންނެވެ. ސިންގަޕޫރުގެ އެތުލީޓުން ވެލި ގެނެސްފައި ވަނީ، އެޤައުމުގެ އީސްޓަންސް ބީޗްއިންނެވެ. ދެކުނު ކޮރެއާގެ އެތުލީޓުން ވެލި ގެނެސްފައި ވަނީ އެޤައުމުގެ ސޮންޖޮންގ ގެ ގޮނޑުދޮށުންނެވެ. އަދި ސްރީލަންކާގެ އެތުލީޓުން ވެލި ގެނެސްފައި ވަނީ އެޤައުމުގެ ހިކަޑުއާގެ ގޮނޑުދޮށުންނެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ތައިލެންޑުގެ އެތުލީޓުން ވެލިގެނައީ، އެޤައުމުގެ ކަރްލަކް ބީޗުންނެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓައިވާންއިން ވެލިގެނައީ އެޤައުމުގެ ހަނީމޫން ބޭ އިންނެވެ. 

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޤައުމުތަކުގެ ތެެރެއިން، ސޭންޑް ސެރެމަނީގައި ޓޭންކަށް އެންމެ ފަހުން ވެލިއަޅާފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ޓީމުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ ޓީމުން އެޅީ، މުބާރާތް ބާއްވާ، ކ. ތުލުސްދޫގެ ގޮނޑުދޮށުން ނަގާފައިވާ ވެލިކޮޅެކެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.