Advertisement

24 Mar 2024
ދީން

މަލާއިކަތުން ތިމާއަށްޓަކައި ހެޔޮ ދުޢާ ކުރައްވާނެ ޢަމަލެއް އެނގިލައްވައިތޯ؟

ކުޑަ ކަމަކުން ވެސް ގިނަ ދަރުމަ ހޯދިދާނެއެވެ.

"ނޫން.އެމްވީ" ގެ "ރޯދައާ ހެޔޮ އަމަލު"ގެ ބާރަވަނަ އެޕިސޯޑުގައި ޝެއިޙް އިލްޔާސް ޖަމާލް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ ނަމާދު ކުރުމަށްފަހު ނަމާދު ކުރި ތަނުގައި މަޑުކޮށްގެން އިނުމުގެ ދަރުމައާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ.

ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރައްވަނީ؛

Advertisement

إنَّ الملائكةَ تصلي على أحدكم

"ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކަށް މަލާއިކަތުން ދުޢާކުރާވާނެތެވެ."

ما دامَ في مصلَّاهُ

"އޭނާ ނަމާދުކުރި ތަނުގައި އޭނާ އިންހާ ހިނދަކު"

اللهم اغفِرْ لهُ اللهم ارحَمْه

"ޔާﷲ! އޭނާއަށް ފުއްސަވާނދޭވެ! ޔާﷲ އޭނާއަށް ރަޙްމަތް ލައްވާނދޭވެ!"

ما لم يُحْدِثْ

"އޭނާ ޙަދަޘްވެރިނުވާހާ ހިނދަކު" 

-رواه البخاري-

ލޮބުވެތި މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ. މީ ކިހާ ކުޑަކަމެއްތޯ؟ އެކަމަކު މިކަމުގެ މަންފާ ކިހާ ބޮޑުތޯ؟ ނަމާދަށްފަހު އަނެއް ނަމާދުގެ އިންތިޒާރުގައި ނުވަތަ ޛިކުރު ކުރުމަށްޓަކައި އޭނާ ނަމާދުކުރި ތަނުގައި މަޑުކޮށްފިނަމަ، މަލާއިކަތުން އޭނާއަށް ހެޔޮދުޢާކުރުމުގައި ދެމިތިއްބަވާނެއެވެ.

ހަމަޔަޤީނުންވެސް މިކަން އެނގިއްޖެ ކޮންމެ މީހަކު، ވީ މިންވަރަކުން ނަމާދަށްފަހު އޭނާ ނަމާދުކުރި ތަނުގައި ގިނައިރު މަޑުކުރެވޭތޯ ބަލާނެކަން ކަށަވަރެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.