Advertisement

ފްރާންސްގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ވެހިކަލްތަކެއްގައި ރޯކޮށް އަންދާލާފައި -- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް

01 Jul 2023
ދުނިޔެ

ފްރާންސްގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން މެކްރޮންގެ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު ކެންސަލްކުރައްވައިފި

ފްރާންސްގައި ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވެފައިވާތީ، އެޤައުމުގެ ރައީސް އެމަނުއެލް މެކްރޮން، މާދަމާ ޖަރުމަނަށް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮތް ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު ކެންސަލް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ފްރާންސްގެ ރައީސް މެކްރޮންގެ ދަތުރުފުޅު މިކެންސަލް ކުރެއްވީ، ފުރާންސްގެ އާއްމުންނާއި ފުލުހުންނާއި ދެމެދު ފެށުނު ހަމަނުޖެހުންތައް، އެޤައުމުގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ފެތުރި، ހަތަރު ވަނަ ރެއަކަށް ހަމަނުޖެހުންތައް ދިގުލައިގެން ދިޔުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި މެކްރޮންގެ ދަތުރުފުޅު މިފަސްކުރެއްވީ، ފުލުހުން މަރާލި 17 އަހަރުގެ ޒުވާނާގެ ޖަނާޒާގެ ކަންކަން ބާއްވައި ހަށިގަނޑު ވަޅުލުމަށް ޢާއިލާ އާއި ރަޙްމަތްތެރިން ތައްޔާރުވަމުންވެސް ދަނިކޮށެވެ.

ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިހާއި، އެނޫންވެސް ސިޓީތަކުގައި ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވެފައި ވަނީ، ފްރާންސްގެ ފުލުހުން 17 އަހަރުގެ މުސްލިމް ފިރިހެންކުއްޖެއްގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ މަރާލުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

Advertisement

ފްރާންސްގެ ފުލުހަކު މަރާލި މުސްލިމް ކުއްޖާއަކީ، އަލްޖީރިއާއަށް ނިސްބަތްވާ ކުއްޖެކެވެ. އަދި އޭނާއަކީ، އޭނާގެ އާއިލާގައި ހުރި ހަމައެކަނި ކުއްޖާވެސް މެއެވެ.

17 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ މަރާލުމާއި ގުޅިގެން އާއްމުންނާއި ފުރާވަރުގެ ކުދިން މަގުތައް މައްޗަށް ނުކުމެ، ދަނީ ހަމަނުޖެހުންތައް ހިންގައި، ފިހާރަތަކާއި އެނޫންވެސް ތަންތަން ލޫޓުވައި، ތަންތާނގައި ހުޅުޖަހަމުންނެވެ.

ހަމަނުޖެހުންތައް މައިތިރި ކުރުމަށް ފުލުހުން ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރުމުގެ ސަބަބުން 54 އަހަރުގެ މީހަކުވެސް ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ފްރާންސްގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ފުލުހުން ވަނީ 900 ވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުވެސް ކޮށްފައެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.