Advertisement

ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

29 Feb 2024
ވިޔަފާރި

މޯލްޑިވިއަނުން އަލުން ލަންކާއަށް ދަތުރު ފަށަނީ

ޤައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަނުން އަލުން ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަނުން ބުނީ ސްރީލަންކާގެ ކޮލަންބޯއަށް އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަލުން ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

މި ދަތުތައް އަލުން ފެށުމަށް ނިންމުމާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވިއަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހިމް އިޔާސް ވިދާޅުވީ، މި ދަތުރުތަކުގެ ސަބަބުން 2 ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ. އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި ލަންކާއާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު ދަތުރުކުރާ މީހުންނަށް މި ދަތުރުތަކުގެ ސަބަބުން ލުއިފަސޭހަތައް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މޯލްޑިވިއަނުން ވަނީ މިއަދުން ފެށިގެން ޓިކެޓް ބުކް ކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ހުޅުވާލާފައެވެ. ރާއްޖެއާއި ކޮލަންބޯއާއި ދެމެދު ހަފްތާއަކު 2 ދަތުރު ކުރާނެކަމަށް މޯލްޑިވިއަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި ދަތުރުތައް ކުރާނީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ބަންޑާރަ ނައިކެ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށެވެ.

Advertisement

މޯލްޑިވިއަނުން މިހާރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުތައް ކުރަމުންދަނީ އިންޑިއާ އަދި ބަންގްލަދޭޝްއަށެވެ. 

މޯލްޑިވިއަނުން އެންމެ ފަހުން ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މި ދަތުރުތައް ހުއްޓާލީ އެ ޤައުމުގެ ހާލަތު އެއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
16 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ލަކުޑި ދެގޮނޑީގެ އެހީގައި ބަލިމީހުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން ހިނގާ ހިއްވަރު ގަދަ ޑޮކްޓަރެއް!
އުމުރުން އެންމެ 4 އަހަރުގައި މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ލީގެ ދެފައި ބުރިވެ މުޅި އުމުރަށް ނުކުޅެދޭ މީހަކަށް އޭނާ ވިއެވެ. 1983 ވަނަ އަހަރު ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑާއި ހަމައިން ދެފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހުމުން ތާއަބަދަށް އޭނާއަށް ދެފައިމައްޗަށް ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅުމުން މަހުރޫމްވާން ޖެހުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދެއަތުން ދެ ލަކުޑި ގޮނޑީގައި ހިފައިގެން އޭނާ ހިނގަން ދަސްކުރީ އުމުރުން 8 އަހަރުގައެެވެ.
16 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
މާދަމާ އޮފީހަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި އެނގޭތަ!
މިގޮތުން މިއަހަރުވެސް، ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވަސްތަކާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. މިބަދަލާއި އެއްގޮތަށް ކުންފުނިތަކާއި ބައެއް އަމިއްލަ އޮފީސްތަކުންވެސް އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތުގެ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނެއެވެ.
16 Apr 2024
ޚަބަރު
އިންތިހާބަށް ހަތަރު ދުވަހަށް ވެފައި އޮއްވައި ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލް ރައީސް ތަސްދީޤުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިބިލް ތަސްދީޤުކުރައްވައި މިއަދު ގެޒެޓްކުރެއްވުމާއި އެކު އެބިލް ޤާނޫނަކަށް ވެގެން ދިޔައީއެވެ. އަދި އެޤާނޫނަށް މިއަދުންފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފެށޭނެއެވެ.
16 Apr 2024
ޚަބަރު
އެންޓިކެމްޕެއިންތަކާއި ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ޚާއްސަ ނަމްބަރެއް!
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވީ، އެންޓިކެމްޕެއިންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވާ ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ އެތަނެއްގެ މައުލޫމާތާއި އެކު، 7962129 މިނަމްބަރަށް ވަޓްސްއަޕް މެދުވެރިކޮށް ހުށައެޅުއްވުމަށް އެދޭކަމަށެވެ.