Advertisement

28 May 2023
ކުޅިވަރު
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

ޑޯޓްމަންޑް ރޮއްވާލުމަށްފަހު ބެޔާން ތަށި އުފުލާލައިފި

ސީޒަންގެ ފަހު މެޗާއި ހަމައަށް އައި އިރު ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުގެ ފުރިހަމަ ބާރުގައި އޮތް ޖަރުމަނު ބުންޑަސްލީގާގެ ތަށި، މެޗު ނިމެން މިނެޓަކަށް ވެފައިވަނިކޮށް ކާމިޔާބުކުރި ގޯލާއެކު، ފާއިތުވި ދިހަ އަހަރު ވެސް އެ ލީގު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ބެޔާން މިއުނިކް، ޖެހިޖެހިގެން އެގާރަ ވަނަ ފަހަރަށް ޖަރުމަނު ބުންޑަސްލީގާ ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ

ސީޒަންގެ ފަހު މެޗާއި ހަމައަށް އައި އިރު ޑޯޓްމަންޑް އޮތީ ދެ ޕޮއިންޓާއިއެކު ލީގުގެ އެއްވަނައިގައެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތީ ބެޔާން މިއުނިކްއެވެ. ބެޔާންއަށް ތަށި ލިބުމުގެ ކިރިޔާ ވެސް ފުރުސަތެއް އޮތީ ފަހު މެޗުގައި އެފް. ސީ. ކޮލޯން ބަލިކުރުމަށްފަހު، ޑޯޓްމަންޑާއި މެއިންޒް ބައްދަލު ކުރި މެޗުން ޑޯޓްމަންޑް މޮޅު ނުވެއްޖެނަމައެވެ. އަދި ޑޯޓްމަންޑަށް މެއިންޒް ބަލި ނުކޮށް ތަށި ލިބެން އޮތީ، ބެޔާން މިއުނިކް ކޮލޯން އަތުން މޮޅު ނުވެއްޖެނަމައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކަން ހިނގީ ގިނަ މީހުން ހީކުރި ގޮތާއި ޚިލާފަށެވެ

ޑޯޓްމަންޑް އާއި މެއިންޒް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ 24 މިނެޓު ކުޅެވުނުއިރު ހަނޗޭ-އޮލްސެން އާއި އޮނިސޮވޯ ޖެހި ގޯލުތަކުން މެއިންޒުން ދެ ގޯލުގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދިއެވެ. މިއީ މުޅި ސީޒަނުގައި ވެސް ޑޯޓްމަންޑާއި ދެކޮޅަށް މެޗުގެ ކުރީކޮޅު ދެ ގޯލުގެ ކުރިއެރުމެއް ޓީމަކުން ހޯދި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މެއިންޒްއިން ފުރަތަމަ ގޯލް ކާމިޔާބު ކުރިފަހުން ޑޯޓްމަންޑަށް އެއްވަރު ކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތު، ސެބެސްޓިއަން ހެލާރ އަށް ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު ނުކުރެވުމުން ވަނީ ބޭކާރުވެފައެވެ.  

Advertisement

ޑޯޓްމަންޑްގެ ފުރަތަމަ ގޯލު މެޗުގެ 69 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކުރީ ރަފައެލް ގުއެރޭރޯއެވެ. އަދި ޑޯޓްމަންޑަށް މެޗު ހަމަހަމަ ކުރެވުނީ މެޗުގެ 90 މިނެޓު ހަމަވުމަށްފަހު އިންޖަރީ ވަގުތު ކުޅެމުންދަނިކޮށް ސޫލޭ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ގޯލަކުންނެވެ

އަނެއްކޮޅުން ބެޔާންއަށް ތަށި ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ ކޮލޯންއާ ކުޅުނު މެޗު ނިމެން އެއް މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ބަދަލު ކުޅުން ތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި، މެޗުގެ 85 ވަނަ މިނެޓުގައި ކުޅެއް ނިކުތް ޖަމާލް މުސިއާލާ 89 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބު ކޮށްދިން ގޯލަކުންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލީޑު ނެގީ ބެޔާން ނަމަވެސް، މެޗު ނިމެން ނުވަ މިނެޓަށްވެފައި ވަނިކޮށް ކޮލޯން އަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ޖުބިސިޗް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރިއެވެ. އަދި މުސިއާލާގެ ގޯލާއެކު ބެޔާން ބުންޑަސްލީގާ މި ކާމިޔާބު ކުރީ ޖެހިޖެހިގެން 11 ވަނަ ފަހަރުއެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.