Advertisement

ރަން ނަގާ މައިނެއްގެ އެތެރެ ---

19 May 2023
ދުނިޔެ
ޢަލީ ސުލައިމާން

ޗައިނާގެ ޒިލިންގ ގޯލްޑް މައިންގައި 580ޓަނުގެ ރަން ހުރިކަމަށް ބުނެފި

ޗައިނާގެ ޒިލިންގ ގޯލްޑް މައިންގައި 580ޓަނުގެ ރަން ހުންނާނެކަމަށް އެޤައުމުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

ޗައިނާގައި ރަންނަގާ ޒިލިންގ ގޯލްޑްމައިން ހުންނަނީ، އިރުމަތީ ޗައިނާގެ ޝަންޑޮންގް ޕްރޮވިންސްގެ ލައިޒޫގައެވެ. މިރަންވަޅުގައި 580 ޓަނުގެ ރަން ހުންނާނެ ކަމަށް މިހާރު އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވާ އިރު، މިއީ ޗައިނާގެ އެންމެ ބޮޑު ރަންވަޅަށް ވާނެ ކަމަށް ވަނީ ޔަޤީން ކުރެވިފައެވެ.

ޝަންޑޮންގް ޕްރޮވިންސްގެ ނެޗުރަލް ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ދާދި ފަހުންބުނެފައި ވަނީ އެ މައިންގެ ތެރެއިން އިތުރު 200 ޓަނުގެ ރަނުގެ ރިޒާވެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އެރަންވަޅުގައި ހުރި ރަނުގެ އަދަދު ޖުމުލަ 580 ޓަނަށް އަރާނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެއީ ޗައިނާގެ ފައިސާއިން ބަލާނަމަ 200 ބިލިއަން ޔުއާންއެެވެ.

Advertisement

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ޗައިނާއިން 84.97 ޓަނުގެ ރަން ނަގާފައިވާއިރު، މިއީ އޭގެ ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 1.88 އިންސައްތަ އިތުރުވުމެކެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.