Advertisement

ސީރިއާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދު --

19 May 2023
ދުނިޔެ
ޢަލީ ސުލައިމާން

ތޭރަ އަހަރަށްފަހު އަސަދު ސަޢޫދީއަށް ވަޑައިގެންފި

ޢަރަބި ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ސީރިއާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދު ސަޢޫދީޢަރަބިއްޔާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިއީ 2011 ވަނަ އަހަރު ސީރިއާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ފެށުނުފަހު ބައްޝާރު ސަޢޫދީއަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ. 

އަސަދުގެ ސަރުކާރުން ސީރިއާގެ އާއްމުންނާއި ދެކޮލަށް ދެމުންދިޔަ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ސީރިއާ ޢަރަބި ލީގުން ބޭރުކުރުމަށްފަހު އަލުން ޢަރަބި ލީގުގައި ބައިވެރިކޮށްފައި ވަނީ މިއަހަރުގައެވެ. އަދި އަރަބި ލީގުގެ ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަައިގެންނެވުމަށް ސަޢޫދީއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ބައްޝާރަށް ދަޢުވަތު ފޮނުއްވީ ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން ޢަބުދުލްޢަޒީޒެވެ.

Advertisement

ބައްޝާރުލް އަސަދު އިއްޔެ ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން، ކިންގް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އެއަރޕޯޓުން އޭނާއަށް މަރުޙަބާދެންނެވީ، މައްކާގެ ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރު ޢަމީދު ބަދުރް ބިން ސުލްޠާނެވެ.

ސީރިއާ ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޢަރަބި ލީގުގެ ސަމިޓްގެ ހަވާސާގައި، ސީރިއާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދު، ޤައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާނެއެވެ.

ސީރިއާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިިގައި އަސަދުގެ ސިފައިން ވަނީ އާއްމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމައި ޖަރީމާތަކާއި ޤަޠުލު އާއްމުތައް ހިންގާފައެވެ. އަދި ސީރިއާގެ ސިފައިންގެ ތެރެއިން ވަކިވެގަނެ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރަންފެށި މުޖާހިދުންނާއި ދެކޮޅަށްވެސް ސީރިއާ ސަރުކާރު ސިފައިންނާއި ރަޝިޔާ ސިފައިން ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީފައިވެއެވެ.

12 އަހަރުވީ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ސީރިއާގެ އުތުުރުގެ މައި ސިޓީތައް ކަމުގައިވާ، އިދުލީބާ، ހަލަބް، ހާމާ އަދި ހޮމްސް ފަދަ ސިޓީތައް ވަނީ މުޅިން ފުނޑުފުނޑުވެފައެވެ. އަދިވެސް ސީރިއާގެ އުތުރުގެ ސިޓީތަކުގެ ބޮޑުބައެއް ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުންދަނީ މުޖާހިދުންނާއި ހަނގުރާމަވެރި އެހެން ގުރޫޕްތަކުންނެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.